Serwis oraz instalacja systemów detekcji i monitorowania stężenia tlenku etylenu

W naszej ofercie znajdują się również systemy detekcji i monitoringu
tlenku etylenu. Systemy takie są niezbędnym uzupełnieniem warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie zainstalowane są sterylizatory gazowe na tlenek etylenu, np. w sterylizatorniach szpitalnych (wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej).

Poza bezpośrednim pomiarem gazu i detekcją przekroczenia ustalonych progów alarmowych, system może być stosowany również do rejestracji pomiarów z pewnego okresu pracy oraz występowania sytuacji alarmowych. Centrala współpracuje z głowicami pomiarowymi, które łączone są z centralą za pośrednictwem linii iskrobezpiecznej.

Urządzenia firmy Alter S.A. posiadają odpowiednie certyfikaty, znak CE oraz są zgodne ze wszystkimi normami obowiązującymi w tej dziedzinie. Oferujemy również przeszkolenie personelu w zakresie obsługi tych systemów, przeglądy, serwis oraz kalibracje czujników pomiarowych.

 


Prosimy o przesyłanie zapytań cenowych lub zleceń kalibracji mailem na adres: service@lafayette.com.pl